Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1

Bild år 1-3

Näsvikens skola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 5 juni 2018

Vi ska skapa bilder med olika tekniker.

Syfte med undervisningen

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan eleverna utveckla sin kreativitet och bilskapande förmåga.I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Centralt innehåll

Du skall utveckla din förmåga att:

  • delta i olika slags övningar och bildskapande själv och tillsammans med andra.
  • uttrycka dig med fantasi och personlighet när du skapar.
  • förstå att man kan uttrycka sig på olika sätt när man skapar.
  • titta på och diskutera olika slags bilder och konstverk.

Lgr 11: centralt innehåll

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att:

  • blanda färg och träna färglära.
  • skapa olika slags bilder och använda olika tekniker och material som vattenfärger, vaxkritor, flaskfärg, kolpennor och klippa och klistra.
  • skapa bilder som passar till tema och egna berättelser och ge uttryck för sina känslor.
  • skapa ensam och tillsammans med andra.

 

Bedömning

Vi gör fortlöpande observationer under terminen för att se vad du kan.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback