Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

5

Syror och baser samt olika separationsmetoder

Håksbergs skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Hur vet jag om ett ämne är surt eller basiskt? Är det farligt att undersöka syror och baser? Måste jag använda kemikalier för att göra dessa undersökningar? Kan jag mäta syrornas och basernas styrka? Sura karameller....är de verkligen sura och skadliga för mina tänder? Hur går jag tillväga för att få veta vilken metod jag ska använda för att skilja olika ämnen åt?

Avsnitt 1

Vad du ska lära dig? Varför just detta?

 • Att använda och utveckla dina egna kunskaper i kemi
 • Att göra sytematiska undersökningar
 • Att dokumentera ditt arbete
 • Att skaffa nya kunskaper om syror och baser
 • Att använda pH-skalan
 • Nya kemiska begrepp som syror, baser, indikator, filtrering, kromatografi
 • Att utveckla din förmåga att använda olika kemiska bgrepp i våra granskningar och diskussioner  

För att:

Utveckla dina kunskaper i kemi och väcka din nyfikenhet och ditt intresse för att undersöka omvärlden och förstå de kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

 

 

 

Avsnitt 2

Hur får du visa vad du kan?

 • Genom  din engagemang i dina undersökningar
 • Genom din dokumentation
 • Genom ditt deltagande i våra diskussioner
 • Genom din användning av de olika kemiska begrepp
 • Genom ett skriftligt prov

Avsnitt 3

Vad kommer att bedömas?

 

 • Din förmåga att genomföra enkla undersökningar
 • Ditt deltagande i våra diskussioner
 • Din dokumentation
 • Dina resultat på det skrifliga förhöret där du får visa dina kunskaper om syror, baser och separationsmetoder

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Matriser i planeringen
Kopia av Kemi 4-6 (Kunskapskrav)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback