Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Svenska åk 6, 2021/2022

Gantofta skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Mål

•Du ska kunna läsa för åldern anpassad skönlitteratur och återberätta innehållet, kunna läsa en förberedd text inför en elevgrupp samt söka fakta i egna läroböcker.

•Du ska kunna skriva texter och meddelanden (t ex berättelse, brev, fakta, reflektion) med ett begripligt och varierande innehåll, kunna stava vanliga förekommande ord samt kunna använda de vanligaste skiljetecknen.

•Du ska kunna redovisa arbeten inför klassen samt kunna lyssna på kamraternas redovisningar. Du ska också kunna säga din mening och lyssna på och respektera det dina kamrater säger.

Så här ska vi arbeta

*Litteraturläsning vid flertal tillfällen i veckan.

*Samtal om och reflektion över lästa böcker.

*Språkövningar (stavning och grammatik).

*Fri skrivning av olika genre

*Berättelseskrivning med hjälp av skrivprocessen

*Läsförståelse

*Ordkunskap

*Studieteknik

*Muntlig framställning

Vi arbetar i huvudsak med skönlitteratur samt läromedlet "Zick Zack".


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen
Svenska matris år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback