Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

Musik år 2-3 Ilsbo skola 17/18

Ilsbo skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

"Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik." Musik är viktig för oss människor, både att lyssna på och att skapa tillsammans.

Bedömning

Se matris.

Övergripande mål

Du ska få använda musik som ett sätt att uttrycka dig och kommunicera med andra. Du ska få skapa och framföra musik i olika former.

Avsnitt 4


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser i planeringen
Musik år 2-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback