Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Vem bestämmer i Sverige?

Smedby skola, Hedemora · Senast uppdaterad: 17 juni 2018

Vem bestämmer i Sverige? I Sverige bor det ungefär 10 miljoner människor men vem eller vilka av alla dessa människor är det som bestämmer? Vad tror du? Under några veckor ska du få lära dig mycket om vem eller vilka som bestämmer i Sverige. Du kommer att få lära dig om hur man utser de som ska bestämma. Vi kommer att titta närmare på vad riksdag och regering är för något. Under arbetets gång kommer du att få reda på vilka som bestämmer om eleverna i skolan ska få betyg i årskurs 6 eller kanske årskurs 4 och vilka som bestämmer om det ska byggas en BMX-bana bakom skolan. Du kommer att få lära dig om hur du kan vara med och påverka hur samhället ska se ut. Du kommer att få lära dig olika begrepp (ord) som används inom politiken, t.ex. parti, politiker, solidaritet, block, allians, riksdag och regering och vad dessa betyder.

Dessa områden kommer vi att arbeta med

Följande områden kommer du att arbeta med under några veckor här på hösten.

Demokrati och hur demokratiska beslut fattas

Du repeterar vad demokrati är och vad som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Politiker, partier och block

Du kommer få lära dig mer om vad politiska partier är och lite om deras politik. Du kommer också få lära dig om de olika politiska blocken och studerar hur de olika blockens ideologier är.

Elevnära samhällsfrågor

Du kommer att enskilt, i par och alla i klassen att få diskutera elevnära samhällsfrågor, såsom betyg, miljö och ungdomsjobb , m.m.

Du kommer utifrån diskussionerna få skriva/berätta om hur du ställer dig till frågorna.

 

Så styrs Sverige

Genomgång av riksdag, regering, landsting och kommun.

Du kommer att få titta på var olika frågor tas upp, vad som rör ex. kommunen och vad som bestäms centralt för hela Sverige eller ute i landstingen.

Du kommer få lära dig om vilka uppgifter regering och riksdag har och hur man kommer fram till olika beslut.

Val

Här får du lära dig om vad som gäller vid politiska val och hur de går till.

Vad gäller för att få rösta? Varför ska man rösta?

Hur kan man som barn vara med och påverka i samhället?

Vi tittar på vilka möjligheter man som barn har för att vara med och påverka vad som händer i ex. sin kommun.

 

Så här kommer vi att arbeta

Läraren kommer att ha genomgångar  och skriver på tavlan och berättar utifrån de olika områdena.

Du kommer att få arbeta med programmet Onenote där du för anteckningar och berättar utifrån lärarens genomgångar. Du kommer också få möjlighet att få texter av läraren.

Du kommer att se filmer som rör området från SLI och UR.

Du kommer att läsa i läroboken "Koll på Samhällskunskap"

Du kommer att delta i klass och gruppdiskussioner.

Så här bedömer jag dina kunskaper

1. Vid muntliga grupp/enskilda diskussioner kommer jag som lärare utifrån kunskapskraven att bedöma dina kunskaper.

2. Din förmåga att söka information om samhället och beskriva källornas användbarhet.

3. Vi har ett muntligt/skriftligt prov där du visar att du förstår ord och begrepp inom arbetsområdet och visar dina kunskaper kring hur riksdag, regering och kommuner fungerar, hur ett val går till, vad politiska partier och block är, vad demokrati är för något.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Vem bestämmer i Sverige?
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback