Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska årskurs 6 "Holidays + Food and health" HT19

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 3 oktober 2019

De två första delarna av What's Up? 6 kallas "Holidays" och "Food and health". Vi kommer att arbeta med dessa teman, lära oss nya ord, fraser och uttryckssätt. Vi kommer också att arbeta med grammatik och språkriktighet såsom oregelbundna verb (textbook p. 102-103) fram till höstens prov.

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Syften för dessa arbetsområden är att utveckla det engelska språket och kunskaper om engelskspråkig kultur genom att läsa olika texter samt arbeta med ordkunskap. Vidare syfte är att träna på att producera meningar själv både muntligt och skriftligt. Att lära sig språkliga strukturer är ett ytterligare syfte.

Undervisningens innehåll: Vad?

  • ord och uttryck som är bra att behärska när man är i, pratar om eller skriver om de situationer som behandlas i texterna i "Holidays" och "Food and Health".
  • Grundläggande grammatik (i texter, faktarutor och övningar i avdelningarna "Holidays" och "Food and Health" och oregelbundna verb på s. 102-103 i textbook).

Undervisningens innehåll: Hur?

  • Vi använder oss av texter, hörövningar, muntliga och skriftliga övningar ur kapitlen "Holidays" och "Food and Health" i What's Up? 6
  • Ord och fraser övas i det gemensamma arbetet med texterna och i muntliga och skriftliga övningar (enskilt eller i grupp). 
  • Grammatikavsnitt ingår i området. (Faktarutor med regler, muntliga och skriftliga övningar och en  lista på oregelbundna verb som finns i textbook.
  • Vi behandlar även realia som ansluter till texterna och/eller till händelser i de engelsktalande länderna.
 

Bedömning

 Jag bedömer

reception (hur du läser/lyssnar och förstår)

interaktion (hur du genom tal och skrift kommunicerar)

produktion (tala och skriva, t.ex. kortare texter, presentationer)

läxförhör och prov


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Holidays + Food and health
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter