Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7

Historia del 1 Människans tidiga utveckling, källkritik och högkulturer fram till 1700-talet

Sinntorpsskolan 4-9, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 14 december 2017

När man talar om forntiden brukar man tala om historians begynnelse. Anledningen till detta är att det är under denna period som de första skriftliga källorna uppkommer. Nu ska vi med andra ord börja från början.

Arbetsområden

1.Källkritik

2. Människans tidiga utveckling

3. Högkulterna fram till 1700-talet.

 

 Vi använder läroboken,  Historia 7-9, Capensis förlag AB, 2016. sidorna. 9-25

Genomförande

1. Källkritik. Lärarledd genomgång. Eleverna antecknar. Vi gör lite övningar tillsammans som handlar om källkritik.

2: Lärarledd genomgång människans tidiga utveckling. Jag berättar med hjälp av bilder. Eleverna antecknar.

Eleverna ska också göra en egen fördjupning om någon människoliknande varelse som de sedan skriver om på provet

3. Vi läser tillsammans om högkulturerna.

Vi tittar på filmer om människans utveckling.

Homo Sapiens 1 - Våra förfäders ankomst

Homo Sapiens 2- Intåget i Europa

Homo sapiens 3- De första familjerna bildas

(Finns på SLI)

Redovisning

1: Källkritik + människans tidiga utveckling- prov

2: Du ska visa muntlig aktivitet på lektionstid

3: Högkulturer- skriftlig Inlämningsuppgift


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Matriser i planeringen
Skriftligt omdöme i historia 7-9, Sinntorpsskolan
Skriftligt omdöme i historia 7-9, Sinntorpsskolan
Uppgifter
Skriftlig inlämningsuppgift historia
skriftlig inlämningsuppgift historia
Skriftlig inlämningsuppgift historia