Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5

Engelska åk 5

Aspen Montessori, Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 augusti 2017

Genom bl.a läromdelet Happy kommer vi att arbeta med följande områden under läsåret: Homes, Fashion, London, Movies, Christmas, Ireland, Space, New York, Communication, Music, Festivals och Christmas. För varje område kommer vi att lyssna på och läsa texter med varierande svårighetsgrad. För att träna läsförståelsen kommer vi att arbeta kring innehållet i texten på olika sätt. Vi kommer att vidare utveckla vårt ordförråd genom olika övningar i workbook, glosläxor och genom andra forum. Vi kommer även att gå igenom grunderna inom grammatik. Mycket av arbetet kommer att ske i grupp eller i par eftersom den muntliga kommunikationen är central.

Beskrivning av arbetsområden

Unit 1, Homes: här ska du arbeta med beskrivning av ditt eget hem och andras.
Unit 2, Fashion: här får du arbeta med olika uttryck som handlar om dina och andras kläder.
Unit 3, London: handlar om staden London och vi får följa med på en resa genom London och de sevärdheter som finns där. Du får också prova på att ge färdbeskrivningar.
Unit 4, Movies: handlar om filmer och att göra film.
Unit 5, Irland: handlar om Irland och Dublin.                                                                                                        

Unit 6, Space: handlar om rymden. Vi får även lära oss vad våra olika stjärntecken heter på engelska. 
Unit 7 New York: här får vi resa till New York.
Unit 8 Communication: här får du lära dig engelska ord som handlar om kommunikation, med datorn, sms, webkamera.
Unit 9 Music: detta avsnitt har musik som tema.
Unit 10 Festivals: här gör vi nerslag i olika sorters festivaler.
Unit 11 Christmas: jul, i detta avsnitt kommer vi att jobba med julord.

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Mål för eleven:

  • Förstå tydlig talad engelska.
  • Eleven kan i enkel form kommentera innehållet från en text eller vid en läsförståelse.
  • Kunna följa instruktioner från en text.
  • Formulera sig enkelt med begripliga fraser och meningar samt förbättra sina texter efter respons.
  • Muntligt och skriftligt  kunna uttrycka sig begripligt med ord, fraser och meningar.

 

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med texter, glosor, övningar och grammatik med utgångspunkt från läromedlet Happy. Regelbundet kommer vi att skriva, läsa och göra hörövningar. Alla kommer att få göra presentationer till bilder från egna upplevelser. Vi kommer se filmer och samtala om innehållet samt göra övningar på datorn.

Bedömning

  • Visa att du förstår tydlig talad engelska vid hörövningar genom att vara aktiv och använda det engelska språket i samtalen efter.
  • Du kan i enkel form kommentera innehållet från en text eller vid en läsförståelse berätta på engelska vad denna handlar om.
  • Kunna följa instruktioner från en text.
  • Formulera sig enkelt med begripliga fraser och meningar samt förbättra sina texter efter respons.
  • Muntligt och skriftligt  kunna uttrycka sig begripligt med ord, fraser och meningar på engelska.

 

Bedömningen kommer att ske muntligt, skriftligt genom textproduktion och genom uppgifter, selftest och prov.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter