Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Historia, Svenska

·

Årskurs:

3

En resa genom forntiden

Backaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 13 april 2018

Vi ska lära oss om stenålders-, bronsålders- och järnåldersmänniskor. Hur såg deras vardag ut och vilka uppfinningar gjordes på deras tid? Det är svårt att veta exakt hur deras liv såg ut, hur de tänkte och kände men det finns spår som många har funderat kring och försökt tolka. Varför har man t ex gjort den här vackra hällristningen?

Elevens del

Beskrivning av arbetsområdet

Elevens mål

Du ska kunna

 • berätta om människans utveckling och känna till Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neandertalare och Homo sapiens
 • placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning
 • berätta om några spår som inlandsisen lämnat efter sig
 • göra några jämförelser mellan forntiden och nutid
 • beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap och gravar
 • framställa bilder som passar till temat
 • skriva enkla faktatexter så att innehållet tydligt framgår

Arbetssätt/Undervisning

 

 • Du kommer att se faktaprogram/filmer om forntiden.
 • Du kommer att få läsa faktatexter.
 • Du kommer att få arbeta skapande för att öka förståelsen om forntiden.
 • Du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp.
 • Du kommer att få redovisa vad du lärt dig både muntligt och skriftligt på olika sätt.                                               

 

 

Bedömning

 

Vi bedömer din förmåga att:

 • berätta om människans utveckling
 • placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning
 • berätta om några spår som inlandsisen lämnat efter sig
 • göra några jämförelser mellan forntiden och nutid
 • beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap och gravar
 • framställa bilder som passar till temat
 • skriva enkla faktatexter så att innehållet tydligt framgår

Lärarens del

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback