Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4

Bild åk 4

Gnarps skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 29 augusti 2021

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Under årskurs 4 kommer Du att få jobba med olika tekniker och olika material.

Syfte

Under läsåret 21/22  kommer Du att få öva att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Samtala om bilder, öva att analysera och berätta om bilder med hjälp av stödfrågor.  

 

Du kommer att arbeta med olika bildtekniker samt använda olika material så som kol, blyerts, tusch, färgpennor, flaskfärg och vattenfärg. Arbeta med färglära, collage, träna tryckteknik och jobba i 3D.

Öva ord/begrepp: Förgrund = Längst fram i bilden, Mittfält = I mitten av bilden, Bakgrund= Längst bak i bilden, Horisont = Där land och himmel möts, Perspektiv = Djup i en bild. Att avbilda något 2D så att det ser 3D ut, Grodperspektiv = Betraktaren ser föremålet underifrån, Fågelperspektiv =Betraktaren ser föremålet uppifrån, Normalperspektiv =Betraktaren ser föremålet rakt framifrån, Enpunktsperspektiv = När man utgår från en punkt i bilden för att skapa djup. Helbild= Motivet visas i helhet. Kallas ibland även miljöbild, Halvbild= Motivet visas från midjan och upp/halva motivet visas, Närbild = När man zoomat in på motivet så att man inte ser bakgrunden, Collage= Bild av uppklistrade bitar av papper, tidningar osv, Skulptur= När man bygger upp/modellerar något i 3D. T ex i lera, Denotation= Begrepp inom bildanalys-Beskrivning av bilden.

Beskriva och förklara kring bildalster-material och teknik 

 

Arbetssätt:

Enskilt

Par eller i grupper

 

Bedömning:

Du visar genom att: 

-framställa bildalster 

-använda olika tekniker och verktyg så som svampteknik, vattenfärg, oljepastell, blyerts, kol och collageteknik för att skapa olika slags bilder och uttryck .

 


Läroplanskopplingar

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback