Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Europa

Vikaskolan, Falun · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vi kommer att arbeta med Europas geografi. Vi kommer att lära oss en del om olika naturtyper, klimat, naturtillgångar och namngeografi samt att arbeta med olika typer av kartor. Vi kommer också gå in på hur Europas befolkning är fördelad och bakomliggande orsaker. Vi lär oss om var våra världsdelar och hav finns.

Konkretisering av mål


Vi kommer att arbeta med kartboken och olika typer av kartor och diagram.
Vi kommer att granska Europas natur och klimat
Vi kommer att analysera sambanden mellan naturen och näringslivet
Vi kommer att analysera varför befolkningsfördelningen ser ut som den gör.

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 

Arbetssätt

Vi kommer att titta på filmer, arbeta med kartboken och analysera faktatexter.
Vi kommer att arbeta med tankekartor
Du kommer att få sammanställa dina kunskaper utifrån tankekartor.
Du kommer att få arbeta/träna på att använda begrepp som gör att du kan resonera och analysera.
Du kommer att få göra en presentation av ett land och den del av Europa det ligger i. 

Bedömning

Dina kunskaper om natur och kulturlandskap
Din förmåga att resonera om samband mellan natur och kulturlandskapet
Din förmåga att resonera kring hur befolkningen i Europa är fördelad.
Din förmåga att använda geografiska begrepp
Din förmåga att använda kartboken som hjälp för att söka information
Dina kunskaper om namngeografi och din förmåga att läges och storleksbestämma olika geografiska platser.

Vi avslutar arbetsområdet med ett prov.


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Europa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback