Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7

Pop art, lite design och Collage åk 7

Gemensamt i Falun, Falun · Senast uppdaterad: 19 mars 2020

Pop art är en konstriktning som kom i början av 1960-talet. Bilder i den stilen förekommer ofta även i idag. Ni har säkert sett dom - de är populära än idag. Man använder ofta "Parafraser" av popartbilder. Collageteknik är en spännande teknik som vi ska prova på. Man gör bilder genom att "färglägga" dem med te x tidningspapper med olika tryck, färgat papper mm. Självporträtt... ska vi göra i popartstil- men måste ett självporträtt vara ditt ansikte? Vi gör en skulptur av ståltråd och lera. I skulpturen väver vi även in lite design.

Syfte

 

 

  • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap ( Din skulptur ska uttrycka något om dig)
  •  Skapa bilder med  hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material ( skulptur i ståltråd och lera och collageteknik)
  • Bl
    Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder: vem är du...skulpturen...hur funkar collage och popart- collagebilden.
  • Bl
    Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner....se ovan hur vi gör det.

 

Konkretisering av mål och arbetssätt.

Vi kommer att titta på collagebilder för att förstå hur man kan jobba med den tekniken. 

Vi kommer att testa teknikerna Collage och Skulptur med hjälp av ståltråd och lera.

 Vi kommer att titta på bilder från poparkonsten och prata om den stilen. Hur kom det sig att konsten utvecklades så?

Hur kan man göra ett alternativt självporträtt? Vad är alternativt för nått?

Något av kädesplaggen ska vara popart designat...

Titta tillbaka på arbetet genom frågor att svara på. Vad lärde vi oss?

 

 Att göra:

 1. En collagebild utifrån en popartbild. För att öva collageteknik.

 2. Ett självporträtt i en popartinspirerad stil. Skulptur i lera. Öva dig i att SE. 

3. Designa ditt plagg på papper innan du målar det på din skulptur.

 3. Du ska få prova på att bedöma ditt eget arbete utifrån frågor du får från mig.

 

 Bedömning

Bildspråk: Hur uttrycker du något kring dig själv i din skulptur?

Teknik/ redskap: Hur jobbar du med de tekniker du stöter på i detta arbetsområde?

 Bildframställning; form -färg- komposition: Hur jobbar du med det och försöker du göra bilderna popartinfluerade?

 Bedöma/ analys: När du tittar tillbaka på dina jobb i detta tema, hur resonerar du och tänker kring dina arbeten? Hur bedömer du dig själv?

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback