Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Biologi, Teknik

·

Årskurs:

1 - 9

Naturen på vintern

Hubertusgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 15 december 2017

Vi arabetar med kp 4 i boken Koll på No.

Till dig som elev:


Fast det är kallt och snöigt på vintern finns det ändå liv i naturen. Naturens växter och djur har utvecklat olika sätt för att klara den kyliga och snöiga vintern i norr. En del djur, som fåglar flyttar till varmare länder, men hur överlever de djur som stannar? Hur hittar de mat på vintern och hur håller de sig varma? Vilka fåglar stannar i Sverige? Hur klarar olika växter kylan? Nu ska du få veta mer om hur naturen fungerar på vintern.


Mål

När du har arbetat färdigt med det här avsnitten så ska du:

- kunna ge exempel på hur olika djur hittar mat på vintern

- kunna förklara hur olika djur kan hålla sig varma i kylan

- kunna ge exempel på hur olika växter klarar vintern

- kunna namnge några av våra vanligaste fåglar

- kunna förklara vad vinterdvala, anpassningar och migration är


Arbetssätt

För att nå dessa mål kommer du att:

- se filmen: "Hur djuren klarar vintern"

- läsa texter ur boken "Koll på no 4" samt göra tillhörande arbetsuppgifter

- lyssna på din lärare som berättar och förklarar

- diskutera i par och grupp olika begrepp och dess betydelse


Redovisningsform


För att visa hur väl du uppnår målen kommer du att:

- få visa i diskussioner i både stor och liten grupp hur du kan resonera och visa förståelse 

- göra ett skriftligt test (med möjlighet till muntligt)

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback