Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Flytta mellan länder och världsdelar

Marnässkolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 23 augusti 2017

I vår klass är det många som har flyttat från ett land till ett annat. Var är du själv född? Var kommer dina kompisar ifrån? Har du varit utomlands någon gång? Vad är det som gör att människor flyttar mellan olika länder och världsdelar? Hur känns det att flytta mellan olika länder? Vi ska i det här arbetsområdet bl.a. prata om hur det är att flytta. Vi ska också lära oss vilka världsdelar det finns och hur man kan hitta på en karta eller en jordglob.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du kommer att få lära dig:

 • att använda karta och jordglob.
 • namnen på världsdelarna och var de ligger.
 • namn på länder som är viktiga för dig.
 • de olika väderstrecken.
 • ord som används tillsammans med kartor.
 • varför människor flyttar mellan länder och vad det kan leda till.
 • hur naturen och miljön påverkar var människor bor.
 • att ta del av information i t.ex. tidningar.

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få lära dig detta genom:

 • gemensamma diskussioner i klassrummet.
 • att använda kartor.
 • att ta del av olika medier, t.ex. tidningar på nätet och filmer..
 • att gemensamt läsa och diskutera text.

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma om du kan:

 • beskriva hur naturen och miljön kan påverkar var människor bor.
 • berätta varför människor flyttar.
 • berätta vad en flytt kan betyda för barn och familjer.
 • ta del av olika medier och prata om olika frågor.
 • kan använda karta och jordglob för att benämna och peka ut länder som är viktiga för dig. 
 • kan använda karta och jordglob för att benämna och  peka ut var  världsdelar ligger och jämföra storleksrelationer mellan dem.
 • kan använda väderstreck och andra rumsliga begrepp.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan genom att:

 • vara aktiv på lektionerna.
 • göra ett test.

 

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)


Läroplanskopplingar

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Matriser i planeringen
Flytta mellan länder och världsdelar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter