Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6 - 9

Planering åk 6 bild

Kristdalaskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 4 december 2017

Michelangelo, konstnär skulptör, arkitekt och poet, återkopplar vi till när vi tar oss an läsårets olika arbetsområden. Du lär dig om huvudets, ansiktets och kroppens proportioner och tecknar porträtt och helfigur både fritt och med hjälplinjer. Du kommer att arbeta med torra och svartvita ritmaterial som blyerts, med olika hård-och mjukhetsgrad, grafitpennor och kolstift.Du provar olika sätt att skugga och lär dig begrepp som egenskugga och slagskugga. Du kommer också att teckna en svartvit bild med hjälp av rutförstorningsteknik och får möjlighet att prova på några enkla former av illusionsmåleri. Inspirerade av vad vi läser,ser och hör i olika medier kommer vi fortlöpande att diskuterar aktuella händelser med anknytning till bildämnet

Kursplan i ämnet

Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

Arbetssätt och undervisning

 

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar, att få känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.( Lgr.11 kap.1-2)Visa vad du lärt dig

Du visar vad du lär/lärt dig när du omsätter och tar ansvar för en instruktion i praktisk handling, hur uthålligt, målmedvetet och noggrant du utför dina arbetsuppgifter och när du aktivt deltar i diskussioner och utvärderingar av olika uppgifter.

Tidsram

Läsåret 2017-18

Bedömning

Bedömning sker i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6.


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter