Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

9

Konsumentekonomi vt-18 åk 9

Österslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 22 maj 2018

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Syfte

  • Att ge eleven möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa,välbefinnande och gemensamma resurser
  • Utveckla kunskaper om konsumtionens villkor-sparande-krediter-lån
  • Ge eleverna förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi
  • Ge eleverna förutsättningar att hantera olika problem och situationer en ung konsument kan ställas inför.

Centralt innehåll

  • Känna till för och nackdelar med handel över internet.
  • Känna till privatpersoners rätt och skydligheter som konsument.
  • Vara väl insatt i vikten av att ha och hur man får en ordnad ekonomi.
  • Känna till vikten av att ingå i en hemförsäkring

Undervisning/arbetssätt

Genom fakta texter. filmer och diskussioner.
Genom praktiskt arbete där eleven får möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken.

Bedömning

Elevens förmågor kommer att bedömas både genom
prov,
deltagande i ämnesdisk.
och hur det praktiska arbetet utförs

Se matrisens samtliga förmågor.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Hem och konsumentkunskap så7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback