Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Wallbergsskolan Lpp slöjd åk 6

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 december 2018

Du ska bygga ett skåp med personliga val. Du ska bygga något som rullar på hjul. Du ska bygga en fågelholk. Du ska jobba med metalltråd.

Planering/Genomförande

 

Du arbetar med idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.

Du arbetar med handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Du arbetar med skisser och hur de kan läsas.

Du arbetar med dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen detta lägger du in i Classroom.

Du ska såga, mäta, borra mm

Tänk på färg, form, funktion samt personliga val i din uppgift.

 

 

 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback