Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Jä ht 17 åk 6 En New Champion 6 ch 1a-2b Msv

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 13 september 2017

I dessa inledande kapitel repeterar vi sådant vi lärde oss i New Champion 5

New Champion 6, ch 1a-2b

Mål för elev

-Du ska kunna formulera dig i tal och skrift på engelska

 

-Du ska kunna förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Innehåll

Under arbetets gång kommer vi att kommunicera kring följande:

Mål för New Champion 6 ch 1a-2b

(Repetition av New Champion 5)

-Musikord      

 Ex: play the bass, play the piano

 -Frågor med do/does

Ex: Do you like music? Does your brother live in London?

 -Hur man skriver datum

Ex: When were you born?

I was born on  May 1st. I was born on December 23rd.

 -ingform (när något pågar, ej är avslutat)

Ex: Freddie sjunger. =Freddie is singing.

Pojkarna dansar.= The boys are dancing.

 Futurum (will/won´t)

Ex: Hon ska åka till Frankrike.= She will go to France.

De ska inte åka till Frankrike= They won´t go to France.

 -Regelbundna och oregelbundna verb i preteritum

Ex: play-played,          teach-taught ……

 -Frågor med did

Ex: Where did he work? He worked in a bank.

He didn´t work in a bank.

 -Prepositioner

Ex: in, on, under, next to, behind, in front of…..

 -Pluraländelser

-s, -es, - ies  Ex: boy-boys, bus-buses, church-churches, family-families,

 -Motsatsord

Ex: tall-short, big-small, young-old……

 -Komparation av adjektiv

Ex: short-shorter-the shortest

popular-more popular-the most popular

 -Tyda ljudskrift

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta med ch 1a-2b, ett kapitel i veckan. Till varje kapitel hör skriftliga uppgifter, samt text och glosläxa. Vi lyssnar, läser, översätter och talar om texternas innehåll tillsammans. Därefter arbetar eleverna enskilt eller i grupp med uppgifter såväl muntligt som skriftligt. Efter avslutat kapitel har vi glosförhör. När arbetsområdet är avslutat har vi skriftlig diagnos.

Bedömning

 

Bedömningen avser din förmåga att:

-formulera dig och kommunicera i tal och skrift

-förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

Bedömningen sker under lektionstid men också skriftligt vid diagnos vid arbetsområdets slut samt vid läxförhören under arbetsområdets gång.

Kursplanemål


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
En åk 6, tala, skriva och förstå, New Champion 6 ch 1a-2b, ht-17
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter