Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Matematik åk. 8 - Geometri

Tanumskolan 7-9, Tanum · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Geometri handlar om olika figurer och former. I den här kursen kommer du dels repetera namn på vanliga geometriska tvådimensionella figurer, dels lära dig nytt om areaberäkningar som man kan göra. Vi lär oss också om symmetri, begränsningsarea och om hur man beräknar befolkningstäthet.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

För att lära dig att "välja och använda lämpliga metoder" för matematiska beräkningar behöver du kunna flera olika sätt att lösa uppgifter. I det här avsnittet lär du dig mer om att beräkna area av rektanglar, trianglar, parallellogram och cirklar.


För att lära dig att "använda och analysera matematiska begrepp" jobbar vi i det här arbetsområdet med att förklara de olika formler som används för att beräkna area.

Vi arbetar ständigt för att förbättra din förmåga att kunna samtala om och argumentera för dina lösningsförslag eller ditt sätt att lösa ett problem.

Bedömning - vad och hur

Under lektioner och vid provtillfälle kommer jag bedöma dina kunskaper om och din förmåga att:

  • välja och använda lämpliga metoder för att lösa matematiska problem
  • munligt delta i diskussioner om lösningar och komma med lösningsförslag
  • känna igen och kunna rita vanliga tvådimensionella figurer
  • beräkna area av olika vanliga geometriska figurer
  • förstå och använda begreppen symmetri, begränsningsarea och befolkningstäthet
  • skriftligt redovisa lösningar där någon annan kan förstå hur du löst uppgiften.Undervisning och arbetsformer

Undervisningen bygger på att tiden i skolan används på ett effektivt sätt. Du repeterar och lär dig nya kunskaper dels vid genomgångar, dels genom att arbeta enskilt och diskutera och samarbeta med klasskamrater.

Arbetsperiodens längd är v.41 - v.47

En mer detaljerad tidsplanering finns i lärloggen.

Vi kommer avsluta perioden med ett skriftligt prov v.47


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback