Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

Musik årskurs 3

Hälsö skola, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

Ur skolverkets kursplan om ämnet musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Mål

Målet med musikundervisningen är att ge dig möjligheten att:

 • utforska och använda din röst i olika former.
 • utveckla tilliten till din egen sångförmåga.
 • bli förtrogen med musikaliska begrepp som exempelvis tonhöjd, puls, rytm och tempo.
 • spela på olika typer av rytminstrument, fritt och efter givna stämmor.
 • spela på stränginstrument (gitarr & ukulele).
 • spela ackord och melodistämmor.
 • kunna följa vissa gemensamma musiksymboler.
 • kunna kombinera sång och rörelse.
 • känna igen några olika instrument och vilka instrumentgrupper de tillhör.
 • uttrycka vad du tänker och känner när du lyssnar på musi

Undervisning

Under musiklektionerna får du spela, sjunga, imitera och improvisera med rörelser, rytmer och toner. Du får tillsammans med klasskompisarna använda olika instrument för att utveckla rytm- och pulskänsla. Du kommer få samtala och beskriva olika musikupplevelser. Musiken kommer även knyta an till en del av Sveriges högtider och traditioner. Vi kommer även att lära oss mer om våra olkmusiktraditioner i Sverige och övriga världen. Vi komemr också att arbeta vidare med vår musikal "blommor i rabatten".

Bedömning

Jag kommer att bedöma följande:

 • Hur väl du kan delta i sång och spel tillsammans med andra.
 • Hur väl du kan imiterar rörelser, rytmer och toner.
 • Hur väl du kan redogöra för vad de grundläggande musiksymbolerna och tecknen betyder.
 • Hur väl du kan redogöra för vad några av de vanligaste musikintrumenten heter och vad som är typiskt för dem.
 • Hur väl du kan samtala och resonera kring vad du upplever när du lyssnar på musik.
 • Hur väl du känner igen några sånger som är typiska för Sverige.

Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback