Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

6

Musik åk 6

Björkö, Papperskorgen · Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

Vi fortsätter att spela gitarr, trummor, piano och elbas. Vi kommer att lära oss om Sveriges och folkmusik i andra delar av världen. Vi kommer också att sjunga mycket tillsammans och genomföra luciasamlingen i december. Ni kommer att skriva en analysuppgift om musikproduktion.

Dessa förmågor kommer du att träna på och dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen att handla om:

  • Musikens påverkan
  • Musikens symboler och "hemliga språk"
  • Sång/Traditionsenliga jul & lucia sånger
  • Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.

 Följande kommer att bedömas:

  • elevens delaktighet i diskussioner, reflektioner och musicerande
  • elevens skrifliga och estetiskt framställda produktion, enskilt och tillsammans med andra

 Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Så här bedöms eleven:

  • Genom lärarens observationer av elevens delaktighet i diskusssioner , reflektioner, inlämnuingar samt musicerande.

Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Musikframföranden.

Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Musikanalys HT-17