Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5

Pusselbiten

Stamgärde skola, Åre · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

Hur skapar man olika nyanser med en tuschpenna? Vilket papper är det lättast att rita detaljer på? Kan man teckna med suddet? Hur förstorar man en bild?

Centralt innehåll

Bildframställning

 Vi tränar oss på att teckna, se och jämföra genom att förstora en liten del av en svartvit bild. Tillsammans bildar alla små delar ett gemensamt konstverk.

 

Redskap för bildframställning

 Vi övar oss på att bygga upp och skapa rumslighet med hjälp av linjer och gråtoner.

De verktyg för teckning som vi använder oss av är blyerts / grafitpennor av olika mjukhetsgrad, samt testar papper med olika gräng.

 

Bildanalys

 Vi analyserar bilden tillsammans och granskar hur den är utformad och vilket budskap den förmedlar. 

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap, som presenteras är:

linje, gråskala, gråton,

blyert, grafit, HB, 6B, 6H, grov gräng, fin gräng,

perspektiv, djup, grodperspektiv, fågelperspektiv

bildutsnitt, totalbild, helbild, halvbild, närbild, detaljbild

förgrund, bakgrund, motiv, horisontlinje

 

Arbetssätt

Planering:

2 lektioner Teckningsövningar där vi förstorar en bild och uppskattar storlek/form/ nyanser. 

1 lektion Genomgång, testa olika material och öva på att skapa olika gråtoner med linjer.

3 lektioner Teckna sin pusselbit.

1 lektion Sammanfoga konstverket och samtal kring arbetet. 

 

Bedömning/bedömningsmatris

Bedömning sker på följande:

  • slutresultatet av teckningsuppgifterna
  • skriftlig/ muntlig utvärdering av sitt arbete
  • arbetsprocessen
  • gemensamma diskussioner

Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser i planeringen
Pusselbiten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter