Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 5

Slag och racket sport.

Högadalsskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Tennis, badminton, paddeltnnis och trampoline paddelball. Är alla idrotter där du tränar din öga- hand koordination. Här får du också en allsidig träning i form av kondition, uthållighet i en fin balans med spänst och snabbhet. Detta hänger i hop med hälsa livsstil, kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer. Hur tror du att hjärnan påverkas vid denna form av rörelse?

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Underrubrik 1


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback