Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Jä Ht 17 åk 7 Ke Grundläggande kemi Jl

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 13 oktober 2017

Ht-15 åk 7 Grundläggande kemi

Skriv namnet ovan samt år och termin.

Mål för elev

Du ska kunna följa en laborationsinstruktion och laborera säkert.
Du ska kunna skriva en labrapport.
Du ska utveckla kunskap om de grundläggande kemiska begreppen, om atomens byggnad samt om luftens gaser.

Innehåll

Enkla systematiska undersökningar
Dokumentation av undersökningar
Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad
Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl-och jonföreningar genom kemiska reaktioner

Genomförande

Du kommer att göra laborationer och övningar som illustrerar de olika kemiska begreppen.
Du visar vad du kan vid prov och genom att skriva laborationsredogörelser i ditt kemihäfte
Din förmåga att laborera visar du naturligtvis vid laborationstillfällena.
Arbetet pågår under höstterminen.

Bedömning

Du visar vad du kan på löpande test/läxförhör samt genom att skriva laborationsredogörelser i ditt kemihäfte.

Även din förmåga att själv planera din undersökning tas med.

Kursplanemål

Genomföra systematiska undersökningar i kemi Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Ht-15 åk 7 Grundläggande kemi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter