Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

Musikhistoria - lyssna, upplev och samtala

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 12 januari 2019

I det här arbetet ska du få lyssna på olika typer av musik, olika stilar och genrer. Hur påverkas du av, och vad tycker du om det du lyssnar på? Du får jämföra likheter och skillnader i musiken och bekanta dig med olika instrumentgrupper.

Syfte 

Syftet med arbetet är att du ska få bekanta dig med olika sorters musik, och samtala om vad som gör en viss musik typisk för sin stil. Du ska få möjlighet att lära dig mer om när i tiden, och var i världen, några olika sorters musik är vanlig.
Tanken är också att du ska få större kunskap om olika instrument, hur de ser ut och låter, och om hur musik används för att påverka oss.

 

 

Mål

Du ska kunna namnge några instrument utifrån bilder och efter att ha lyssnat på ett uppspelat ljud.
Du ska kunna placera in några instrument i olika instrumentfamiljer.
Du behöver delta i samtal och dela med dig av vad du tänker när du hör viss musik, berätta om egna musikupplevelser och kunna ge exempel på hur musik används för att påverka människor.
Du ska kunna ge några exempel på vad som är typiskt för viss musik.

Arbetsgång

Vi ska

  • arbeta med hur vi blir påverkade av musik 
  • träna på att använda ord och begrepp som hör ihop med musik på olika sätt för att kunna uttrycka det vi känner och tänker.
  • arbeta med indelningen i olika instrumentfamiljer.
  • arbeta med olika musikstilar.
  • arbeta med de olika instrumentgrupperna, titta och lyssna på olika instrument.
  • lyssna på olika sorters musik och samtala om det vi lyssnat på.
  • samtala om egna erfarenheter av musik och jämföra olika genrer.

Bedömning

Du kommer att få någon form av test vid periodens slut där du får visa vad du kan.
Där kommer också att ingå en lyssningsdel där du får visa att du känner igen olika instrument och musikstilar som vi arbetat med.
Jag kommer även att bedöma din förmåga att delta i samtal och diskussioner under arbetets gång.


Läroplanskopplingar

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Matriser i planeringen
Musik år 3 Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter