Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4

Att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material

Håksbergs skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Kan man måla med filmjölk? Färglära, vad är det? Hur får jag en färg som inte finns på min palett? Hur använder jag färger i mitt skapande?. Hur skapar jag bilder med hjälp av kritor, vattenfärger, papper, tidningar, återvinningsmaterial? Detta och mycket annat ska arbeta med under din tid i 4-an.

Avsnitt 1 Vad vi ska lära oss?

 • Att skapa bilder med olika tekniker, material och verktyg
 • Att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

Varför just detta?

 • För att utveckla din förmåga att skapa olika bilder
 • För att utveckla din förmåga att uttrycka budskap med bilder
 • För att utveckla din förmåga att undersöka och analysera bilder

Avsnitt 2 Hur ska vi lära oss?

 • Genom att experimentera med färger, blanda och måla
 • Genom bildskapande med hjälp av olika tekniker och verktyg
 • Genom att analysera uttryck och innehåll i bilder

Avsnitt 3 Vad som kommer att bedömas??

 • Ditt arbete med bildskapande (planering, ditt sätt att använda olika tekniker)
 • Din tilltro till din förmåga
 • Din självständighet och ansvar för ditt arbete
 • Ditt deltagande i diskussioner om innehåll, uttryck och funktioner i bilder

 

Avsnitt 4 Hur får du visa vad du kan?

Du får visa det genom:

 • Dina färdiga bildarbeten
 • Genom dina omdömen om arbetsprocessen i bildarbetet
 • Genom att aktivt  delta i våra diskussioner kring vårt skapande och budskap i bilder

 

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Matriser i planeringen
Att skapa bilder
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter