Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Mahlzeit A 2018 - 2019

Friskolan Metis, Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 februari 2019

 Avsnitt 2

Vecka 48 - 8

Kapitel 3: Meine Familie?

Kapitel 4: Farben

Här lär du dig...

  • att presentera dig

  • att fråga vad någon heter

  • att tala om hur du mår

  • att fråga hur någon mår

  • att räkna på tyska
  • att förstå olika klockslag
  • att fråga och tala om hur mycket klockan är

Kunskapskoll blir det på torsdag vecka 9.

På sidan nedan kan du träna inför läxor och kunskskapskoll:

http://www.nok.se/Templates/Pages/Learning/Start.aspx?id=95554

Klicka på Mahlzeit A och vidare till webbövningar

Titta gärna igenom avsnitten med någon vuxen därhemma innan provet. Visa vad du lärt dig och berätta hur du lärde dig.

//Charlotte

 

 

REALIA - En stad i Tyskland, Österrike & Schweiz

Nu ska du välja en stad i Tyskland, Österrike & Schweiz att arbeta kring. Läs på om det du valt att berätta om och gör en presentation på datorn.

Namn: "stadens namn"

Metod: Sök information på nätet om "din" stad. Gör en tankekarta samt en presentation på datorn. Vi hjälps åt så att det blir som du vill.

Vid redovisningen kan du ha små kort med stödord att berätta utifrån.

Tidsperiod: Under veckorna 49-3 (c:a 30 min/vecka) Redovisning sker måndag vecka 4 (21/1). Form: En presentation inför gruppen :)

 Lycka till!


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback