Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval, Moderna språk - elevens val

·

Årskurs:

9

Vale åk 9 kap 4 Andrea v 48-50

Landvetterskolan 7-9 A-C, Härryda · Senast uppdaterad: 23 november 2017

Läxa vecka 48 kap 4, åsikter och diftongerande verb sid 14-15. Du bör kunna uttrycka dig på ett enkelt sätt vad du tycker och inte om. Läxa vecka v48 hela kap 4 sid 16-17 Läxa Vecka 50 Restaurang, dialog, och den muntliga red ska vara klar. Välj ett område där du redovisar enskilt eller i grupp. Titta gärna på betygsmatrisen! Områden att prata om: Un diá normal, mi familia, Espana, me gusta, mi mejor amigo och un país en America Latina. Du väljer utfrån egen förmåga och kan välja flera områden.

Mål för arbetsområdet.

Mål för höstterminen:

Att kunna uttrycka din åsikt.

Att kunna prata om din framtid.

Att förbättra din hör och textförståelse.

Befästa kunskaperna i perfekt, gerundium, adjektivets komparering, diftongerande verb

Att kunna skriva brev och längre texter.

Lära sig om Central Amerika.

 

Planering v. 48-50

Grovplanering

På måndagar och torsdagar kommer vi att utgå från läroboken Vale och träna olika grammatiska moment så som reflexiva verb, diftongerande verb, perfekt, gerundium samt adjektivets böjning och komparering.

Vi kommer också träna hör - och läsförståelse, träna oss i att uttrycka oss muntligt samt träna skrivförmågan.

Vi kommer också att befästa olika moment med spel.

 

Vecka 48

Arbetar vi med kap 4

Åsikter: du ska kunna välja ett område där du kan uttrycka dina åsikter. Läxa tills vecka 48 tisdag   är hela kap 4 och ta gärna o repetera lite glosor från kap 1-3.

Vi kommer även att gå igenom diftongerande verb!

Diftongerade verb

I diftongerade verb byts en vokal ut mot två i några av formerna i presens: jag, du, han/hon, de

I övrigt böjs verben som vanliga regelbundna ar- och er-verb. 

 

empezar /e-ie/ = att börja

poder /o-ue/ = att kunna

entender /e-ie/ = att förstå

pensar /e-ie/ = att tänka

costar /o-ue/ = att kosta

jugar /o-ue/ = spela, leka

sentir /e-ie/ = att känna

querer /e-ie/ = att vilja (ha) 

cerrar /e-ie/ = att stänga

encontrar /o-ue/ = att träffa, hitta

dormir /o-ue/ = att sova

morir /o-ue/ = att dö


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Spanska åk. 9
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Moderna språk, Lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback