Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Löst & Blandat

Munkedal · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Under 5 veckor kommer vi att arbeta med lösningar och blandningar i ämnet kemi. 2020-02-10

SYFTE

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med kemins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden.

FÖRMÅGOR

Genom undervisningen i ämnet skall eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

CENTRALT INNEHÅLL

Genom undervisningen i ämnet skall eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

ARBETSSÄTT

Du kommer att få tillsammans med andra förbereda dig för att utföra praktiska övningar inför den övriga gruppen. 

Du kommer att få reflektera tillsammans med andra kring begrepp och samband inom ämnet, detta för att utveckla din kunskap i ämnet. 

Efter avslutat område kommer du enskilt att få skriva en sammanfattning/analys av din kunskap, vad du lärt dig.

BEDÖMNING

Sker kontinuerligt under arbetets gång, både enskilt och i grupp. 

 Denna avslutande skriftliga delen ligger till grund för enskild bedömning. 

 

DOKUMENTATION

Bedömning på unikum i kunskaper/kunskapskrav i ämnet.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Löst & Blandat
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter