Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Idrott och hälsa - Orientering åk 4

Munkedalsskolan, Munkedal · Senast uppdaterad: 18 maj 2021

Du kommer att få lära dig kartor över din närmiljö, karttecken, kartans färger samt att passa in kartan med verkligheten.

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna därför få möta många olika slags aktiviteter.

Innehåll (centralt innehåll)

 • Kartors uppbyggnad, åt vilket håll håller du en karta?
 • Karttecken och dess betydelse
 • Kartans färger
 • Följa en karta i känd miljö utomhus
 • Passa in kartan
 • Sätta ut byggnaders namn på kartan 

Konkretisering av målen (kunskapskraven)

Eleven ska kunna:

 • genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden.
 • orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att:

 • Genomföra aktiviteter inomhus och utomhus t ex kartteckenstafett på tavlan, se film och titta en Powerpoint om orientering, passa kartan, orientering i lärpar ute etc.
 • Gå igenom och öva på de vanligaste karttecknen, olika färgers betydelse på kartan och kontrollmarkeringar (start, kontroll, mål).
 • Orientera i kända miljöer, för eleverna t ex skolgården och bostadsområden runt skolan.
 • Ev Prov i karttecken och dess betydelse. För att synliggöra dina kunskaper genom att få bedömning e, c och a poäng.
 • Filmer och pp delas via Unikum.

 

Bedömning

Du har visat att du har lärt dig när du:

 • kan de vanligaste karttecknens betydelse. (muntligt och skriftligt)
 • kan olika färgers betydelse.
 • praktiskt visat att kan passa kartan dvs att det är du som rör dig runt kartan, inte kartan som rör sig runt dig. Kartans topp håller du alltid mot norr. 
 • praktiskt visar att du kan följa en karta i en känd miljö.

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris Idrott & hälsa år 6 Vt- 2015
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter