Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

1 Taluppfattning 0-20

Grebbestadsskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 11 september 2017

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

ordningstal och talkamrater.

dela upp tal.

koppla tal till siffra.

använda likamedstecknet.

vanliga begrepp som fler, färre, lika många, störst, minst, del, helhet

rita/skriva räknehändelser.

välja lämplig metod vid addition och subtraktion.

se och göra mönster

geometriska former

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi kommer att bedöma om du kan:

ordningstalen och talkamraterna.

dela upp tal.

koppla siffra till rätt antal.

förklara och visa hur likamedstecknet ska användas.

vanliga begrepp och kan förklara dem.

göra räknehändelser.

välja "rätt" metod vid addition och subtraktion.

namnge och beskriva olika geometriska former

se mönster och skapa egna mönster

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få:

arbeta enskilt, i par och i grupp.

arbeta laborativt, genomgångar, samtal och mattebok.

uppdrag och spela spel.

Arbetet sker under hösterminen.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris i matematik, åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback