Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Att flytta inom ett land och mellan länder

Ljungbyskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 29 december 2020

Varför flyttar man? Vad kan det innebära?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi vill väcka tankar om varför man flyttar och vad en flytt kan innebära för olika människor.

 

Bedömning - vad och hur

Vad
Du kan ge exempel på orsaker till flytt.
Du kan ge exempel på vad en flytt kan innebära.

Hur

vid diskussioner

arbetet med "familjen"

 

Undervisning och arbetsformer

Utifrån högläsning av boken "Ny i klassen" "En i laget" samtala kring hur det kan vara att flytta.

Vi ser filmserien "Ny i Sverige"

Ur. Barnens flykt. Barn som flytt till Sverige berättar vad de varit med om.

Vi gör en lista över positiva och negativa konsekvenser kring en flytt

Du ska hitta på en familj som ni ritar.

Du ska sedan berätta skriftligt/muntligt om en flytt familjen gjort.

I berättelsen ska ni ha med:

Varför de flyttar

Varifrån de flyttar

vart i Sverige de flyttar

vad blev bra med flytten

vad blev mindre bra

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter