Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Skrivregler (sv)

Korsavadsskolan 4-6, Papperskorgen - slutgallrad · Senast uppdaterad: 14 augusti 2018

Du ska få lära dig olika skrivtekniska regler så att dina texter så småningom kan hålla en hög nivå grammatiskt sett. Olika texter har olika skrivregler. Meningsbyggnad och valet mellan olika ord, styckeindelning mm i dina texter är viktiga delar i skrivandet vilken text du än skriver.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Uppgifter


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Skrivregler (sv)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback