Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

9

Konflikter, hur stor del har religionen?

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 15 oktober 2018

Finns det en allsmäktig gud? Inger det trygghet att tillhöra en religion eller blir man styrd och kontrollerad? Hur lever man med en religion och vem är det som bestämmer vad man ska tro på? Skapar religionen i sig konflikter eller ligger något annat bakom? Inom området världsreligioner får du bland annat reflektera över svaren på dessa frågor.

Centralt innehåll som arbetsområdet inte berör:

Hinduismen och Buddismen ingår inte i detta moment

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att diskutera kristendom,Judendom och Islam.  Vi kommer att föra diskussioner om aktuella situationer och händelser gällande religion och samhälle samt debattera om våld och orsaker till hat. Det talas ofta i media om att många i Sverige är rädda för Islam, är det så? Judendomen, var står den? Kristendomen, hur inblandad är den?

En del av uppgiften är att diskutera i mindre grupper. 

Du kommer att få fyra frågor som du ska resonera kring. Frågorna är anpassade så att det är en till varje del av matrisen.

För att kunna svara på dessa frågor måste du göra följande: 

- Välj en konflikt i världen som handlar om religion

- Beskriv konflikten. Hur har den uppstått, varför uppstod den, vad har den dragit med sig, vad kan man göra åt den, kan vi (du och jag) göra något för att stoppa eller lindra konflikten? Glöm inte bort religionen i detta läget.Viktigt är att du får med omvärldens reaktioner på konflikten, är den "viktig" ? 

-Går konflikten att lösa? Försök att hitta några punkter som du tycker att man borde kunna enas runt.  

-Etik och Etiska modeller är något du ska kunna förklara.

 

 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

- dina kunskaper om  den/de religionerna som du valt att arbeta med

- hur väl du kan beskriva och resonera kring hur samhälle och religion påverkar varandra

- ditt resonemang i ämnet religion/konflikt. 

Som underlag för bedömning ligger även diskussioner under arbetets gång.

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Matriser i planeringen
Bedömning av Religion och konflikter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback