Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Magnetism och elektricitet

Åsaskolan 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 23 september 2018

Världens längsta berg och dalbana ligger i Los Angeles. Den är 198 m hög, och nu undrar du kanske hur det kommer in i detta arbetsområde? Jo, i det här temat kommer du bli bekant med ett mycket intressant naturvetenskalpigt fenomen, nämligen magnetism. Det är just magnetismen som gör det möjligt att åka berg och dalbanan. Magnetism hjälper oss också att hitta rätt på de stora haven eller när vi orienterar på land. Den får inte bara oss människor att hitta rätt, utan också vissa djurarter. Utan magnetism skulle vi inte kunna framställa några större mängder elektrisk ström. Hur mycket påverkas våra liv av elektricitet och hur fungerar den?

syfte

Lärandemål

Du kommer att få lära dig om magneters egenskaper och hur de används av oss människor. Du kommer att lära dig skillnaden mellan permanentmagneter och elektromagneter. Du ska också få lära dig lite om elektricitet och hur vi använder det. Du kommer även att träna dig på att göra undersökningar och dokumentera det du kommer fram till.

Undervisning

Vi kommer att titta på filmer om magnetism och om elektricitet. Vi kommer att läsa i olika läromedel och vi kommer att utföra en mängd experiment där du själv kan erfara magnetism och elektricitet

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att samtala om och diskutera det vi lärt oss. Detta gör jag genom observationer i klassrummet under lektionstid. Jag kommer att bedöma hur du söker och hantera information samt hur du resonerar kring källorna. Detta sker också kontinuerligt i klassrummet vid ordinarie undervisning. Jag kommer även att bedöma hur du genomför och dokumenterar dina undersökningar samt hur du använder utrustningen. När det gäller faktakunskaperna kommer jag att bedöma dina kunskaper i form av ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback