Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Ellära, magnetism och meteorologi HT 2017

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 13 december 2017

Genom att lära dig om naturvetenskapliga begrepp, modeller och teorier ska du kunna genomföra systematiska undersökningar och granska information, kommunicera och ta ställning i naturvetenskapliga frågor. Tidslanering av arbetsperioden finns på Classroom.

Mål

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar muntligt och skriftligt med teoriavsnitt, gör övningar, uppgifter och laborerar på de olika arbetsområdena. Det kommer också förekomma diskussioner, skriftliga och muntliga förhör samt elevpresentationer.

 

Visa din kunskap - Bedömning

Vid arbetsperiodens slut görs bedömning i matrisen här nedan.


Läroplanskopplingar

Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.

Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Matris fysik åk 7-9, Tunaskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter