Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

F - 3

PORTUGISISKA F - 3

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 27 april 2018

 

Arbetsplanering  F - 3

Läsa och skriva

Innehåll : Vad?

Material :

- Sagor, fabel
- Dikter, rim, ramsor, gåtor
- Barnlitteratur ( bildböcker och kapitelböcker)
- Beskrivande och berättande texter om traditioner och högtider
- Beskrivande/berättande texter om historia
- Sånger och lek
- Tema : familj, skola, hemma, tid, årstider, väder, former, färger, siffror, djur, känslor
- iPad och dator
- Berättande och faktatexter

Mål : Varför?

- Förmågan att känna igen ord och ljud samt förstå innehållet (avkodning och förståelse )
- Formulera meningar och korta texter
- Skriva enkelt om högtider
- Förmåga att svara på och formulera enkla frågor
- Utveckla sitt ordförråd

Arbetssätt: Hur? 
- Jobba med bokstäver genom spel, bilder, sånger och göra bokstävernas bok
- Beskriva bilder, flashcards
- Lyssna och läsa berättelser
- Högläsning
- Titta på korta videor
- Spela på iPad : appar
- Skriva ”Boken om mig själv”
- Läsa och återberätta barnböcker med hjälp av bilder
- Göra korsord och språkspel
- Sjunga sånger och följa gester

Språkbruk : (prata och lyssna)

Innehåll : Vad?

Material :
- Berättelser , sagor och sånger
- Återberätta bekanta händelser
- Tema : familj, skola, hemma, tid, årstider, väder, former, färger, siffror, djur, känslor
- iPad och dator

Mål : Varför?

- Att kunna   lyssna, förstå och återberätta
- Att kunna samtala enkelt om viktiga historiska händelser
- Eleven kan uttrycka sig för att göra sig förstådd.
- Att kunna inleda en konversation.
- Förmågan att svara på och formulera enkla frågor
- Förmågan att diskutera i gruppen
- Kunna uttala
- Kunna prata framför andra

Arbetssätt: Hur? 

- Lyssna på berättelser, sagor och sånger
- Prata om olika tema
- Beskriva bilder och figur
- Högläsning och uttalsövningar
- Återberätta
- Ställa och svara på frågor
- Lek och spel
- iPad och dator

Kultur och Samhälle

Innehåll : Vad?

Material :
- Leksaker och lek
- Traditioner och högtider
- Sånger och rim
- Karta, flagga o.s.v.
- Sagor, ramsor och gåtor
- Barnböcker

Mål : Varför?
- Känna igen traditioner och högtider
- Känna igen flaggan och kartan
- Tillverka traditionella barnleksaker
- Känna till och kunna sjunga sånger
- Kunna memorera rim
- Förstå gåtor med sin kulturell laddning
- Känna till samhälles levnadssätt

Arbetssätt: Hur? 

- Bygga enkla leksaker med återvisningsmaterial
- Sjunga sånger och ordna texter
- Lyssning och högläsning
- Tillverka karta och flagga
- Läsa , återberätta , kommentera och uppskattar barnböcker
- Titta på filmer
- Pyssla

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter