Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5 - 6

Europa

Västra Ramlösa skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

Vi kommer ge oss ut i Europa. Där kommer vi att fördjupa oss i kartkunskap om länder, floder, berg och huvudstäder i de olika regionerna utifrån ett jämförande perspektiv. Vi kommer även att prata om topografiska och tematiska kartor. När temat är slut ska du vara säker på vad de olika väderstrecken heter, veta vad EU är, ha kunskaper om gradnätet m.m.

Syftesmål

Vi tittar på de olika europeiska regionerna och lär oss bl a var det bor flest människor samt diskuterar orsakerna till att det är så utifrån geografiskt läge, klimat, natur mm. Vi lär oss även hur man hanterar en kartbok och hittar fakta med hjälp av den.

Undervisningens innehåll

Kartkunskap: Breddgrader, längdgrader, väderstreck. Här arbetar vi mycket med atlas men även med olika program på internet.
Europakunskap: Jämförande analyser mellan de olika regionerna om varför befolkningen är koncentrerad till vissa områden, varför städer ligger som de gör osv.
Namngeografi: Länder, huvudstäder, bergskedjor, hav, floder mm

Material: kartbok, filmer, läroböcker, internet och stencilmaterial.

Bedömning

Att du kan hantera en atlas med förståelse för bl.a. vad färger och tecken betyder.

Att du har förståelse för genomgångna ord och begrepp

Att du har övergripande kunskap om Europas namngeografi

Att du har kunskap om väderstrecken och gradnätet.

Att du vet vad som är utmärkande för olika regioner.

Att du kan förklara vad EU är och vad de gör.


Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
GEOGRAFI kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback