Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska åk 4 -17/-18

Toråsskolan 4-9 Skall avslutas, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 22 september 2017

Syfte

Att utveckla din förmåga att...

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

- tala och skriva engelska.

Centralt innehåll

Kommunikation

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter, vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelskan används.

Lyssna och läsa

Tydlig talad och skriven engelska, filmer och sånger

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck ( t.ex How are you?)

Hur ord och fasta språkliga uttryck, t.ex. artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i i olika situationer.

Talaskriva och samtala

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal och ställa frågor.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck.

Grammatiska strukturer

Genomförande

Vi kommer att

- arbeta med texter i läromedlet Champion.

 -se film, göra lekar, spel och sjunga tillsammans.

- få instruktioner på engelska och svenska av undervisande lärare.

- göra hörförståelseuppgifter

- träna på ordförråd och grammatik.  

- skriva texter, t.ex i dialogform

- samtala i styrda talövningar

- läsa texter om kultur och levnadssätt

- göra korta muntliga och skriftliga redovisningar, ev. rollspel.

Ord/fraser som är aktuella i hela åk.4 är exempelvis...

hälsnings- och artighetsfraser, räkna till hundra, maträtter, godis, frukt, familjen, motsatsord, vanliga verb,frågeord, kläder, kroppsdelar, färger, klockan, husdjur, veckodagar, månader, årstider, vanliga djur och husdjur samt ord som hör till fritidsintressen, vardagsliv och helger.

Grammatik i hela åk. 4 är exempelvis...

Can / can´t

A, an

Am, are, is

Have /haven´t, has /hasn´t

Have got

I play, He/she plays

Presens ( run, sit, eat, write osv… )

Prepositioner ( on, over, behind osv… )

I-my, you-your, he-his, she-her, we-our, you-your, they-their

There is / there are

Do you? Yes, I do. No, I don´t.

 

Bedömning

Läraren bedömer hur du under lektioner, i diagnoser och andra former av redovisningar...

- förstår och tolkar innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

- läser, talar och skriver engelska.

Vi kommer att utvärdera gemensamt.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Engelska åk 4 vt - 15
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback