Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering för inskolning och terminstart HT2018

Pysslingen Förskolor Hagtornsgården, Pysslingen · Senast uppdaterad: 9 juli 2018

Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt, välplanerad inskolning och terminstart utifrån "ett kompromisslöst fokus på barnets bästa" Att vara väl förberedd inför inskolning och terminstart skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger.

Inskolning och terminstart

 • Antal inskolningar: 10 barn under terminens gång

  Avdelningens mål (Det här vill vi uppnå)

 • En trygg barngrupp
 • Att vi har ett bra samarbete med föräldrar och barn.
 • Att alla barn ska känna sig välkomna och tycka att det är roligt att vara på förskolan.

Målkriterier (Det här vill vi se och höra när målet är uppnått, minst 1 målkriterie/mål)

 • Att barnen vänder sig till oss vuxna
 • Att barnen tar för sig av materialet som erbjuds på avdelningen
 • Att barnen visar öppenhet och nyfikenhet
 • Att barnen är glada 
 • En öppen kommunikation mellan pedagogerna, pedagoger-föräldrar, pedagoger-barn, barn-barn

Aktiviteter för att nå målen (Det här ska vi göra tillsammans med barnen för att nå målen)

 • Genom att tillämpa en föräldraaktiv inskolning.
 • Vara nära och synliga både för barn och föräldrar
 • Sitta ner på golvet där barnen är
 • Vara tydliga med våra rutiner
 • Samlingar med material som lockar
 • Vi pedagoger delar upp oss både inne och ute
 • Vi pedagoger stöttar varje enskilt barn i förskolans gemensamma aktiviteter inne och på gården i möte med övriga barn och pedagoger.
 • Vi pedagoger möter föräldrarna vid lämning och hämtning.

Miljö (Det här materialet, stoffet ska vi tillföra för att skapa förutsättningar att nå målen)

 • Material och stoff anpassas och ändras efter barnens intresseområden.
 • Tydligt för barnen var materialet finns.

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet

 • Observation.
 • Reflektion.
 • Daglig dialog med föräldrarna samt uppföljningssamtal om upplevelser och tankar kring inskolning och barnets första tid hos oss.

Ansvarig pedagog

Pernilla och Aleksandra


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback