Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

5

Abrahams barn

Hedens skola, Öckerö kommun · Senast uppdaterad: 14 juni 2018

Vi kommer att arbeta med de tre stora religionerna Kristendom, Judendom och Islam som alla ser Abraham som sin stamfader. Vi kommer att börja med berättelsen om Abraham och några mycket gamla berättelser från Gamla Testamentet för att sedan ta reda på hur de tre olika religionerna har utvecklats. Vi kommer att ta reda på grunddragen i Kristendom, Judendom och Islam bl a heliga skrifter, högtider, viktiga personer, religiösa byggnader och symboler. Vi kommer även jämföra och studera likheter och olikheter mellan religionerna. Kristendeomen blir mest som repetition eftersom vi läste om den förra året.

Ämne:

Syfte:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

 

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Bedömning:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

- Berätta om grunddragen i de tre religionerna - bl. a. helig skrift, högtider, viktig person, viktig byggnad, symbol

- Beskriva likheter och skillnader mellan de tre religionerna.

- Analysera hur religionerna har utvecklats, hur de påverkar, och påverkas av, de samhällen där de finns, samt kunna söka information och bedöma källornas trovärdighet och

- Jämföra och resonera både muntligt och skriftligt kring likheter och skillnader inom de tre religioner vi läst om.

- Resonera om kristendomens betyudelse för samhället förr och nu.

 

Genom film, berättelser, faktatexter, samtal och studiebesök kommer vi att arbeta med:

- några gamla berättelser från Gamla Testamentet.

- hur de olika religionerna Judendom, Kristendom och Islam har uppstått, hur de har utvecklats och vilka likheter och skillnader de innehåller.

- att lära oss heliga skrifter, högtider, viktiga personer, heliga byggnader och symboler för de tre religionerna. 

- att träna på att läsa faktatexter och sammanfatta det som är viktigt med nyckelord.

- att skriva egna faktatexter med hjälp av tankekartor och nyckelord.

- att öva oss på att resonera och jämföra både muntligt och skriftligt.

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen
Religion - Abrahams barn
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback