Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

2

Livets och jordens utveckling

Valåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 14 mars 2020

Du ska få lära dig om ortoceratiter, trilobiter och andra djur som fanns på jorden långt före människan. Vi börjar för 4,6 miljarder år sedan till de första människorna.

Syfte och långsiktiga mål

Det centrala innehållet, konkreta mål

Det här är de konkreta mål vi kommer att arbeta mot:
Livets början i haven.
Livet i haven och på land.
Dinosauriernas tid.
De första däggdjur
Namn på olika tidsperioder.

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få se på film och läsa i faktaböcker för att lära dig om jordens uppkomst och utveckling.  
Du ska arbeta med tidslinjer och placera in olika händelser på dem. 
Du ska skriva en egen faktatext om dinosaurier.
Du ska få träna på att redovisa för andra. 


Kunskapskrav

Bedömning

Jag kommer att bedöma:
Att du kan dra några slutsatser utifrån tidslinjen. 
Hur du kan använda de olika begrepp som beskriver livets utveckling.
Hur väl du klarar av att självständigt söka fakta och skriva din egen faktatext. 
Hur delaktig du är i klassdiskussioner. 
Hur du genomför din redovisning.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen
Jordens utveckling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback