Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Rörelse & utvärdering åk 6

Tunaskolan F-6, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Genom att vara fysiskt aktiv får vi positiva effekter på både den psykiska och fysiska hälsan, i alla åldrar. Fysisk aktivitet ger också en positiv effekt på både förebyggande och behandling av en rad olika sjukdomar. I dessa arbetsområden kommer du få uppleva rörelseglädjen och möjligheten att utveckla din förmåga att utföra rörelser och tekniker som de olika idrotterna innefattar.

Centralt innehåll

Syfte

Huvudsyftet med arbetsområdet är att:

- utveckla sin förmåga att utföra sammansatta grundformer i olika sammanhang.

- utvärdera och reflektera kring sitt eget lärande kopplat till idrott och hälsa.

Arbetssätt

De olika arbetsområdena berör på följande sätt.  

  1. Inledning med teoretiska och praktiska genomgångar.
  2. Träning på olika grundtekniker.
  3. Utförande av idrotten/grenens fulla karaktär.

 

Innehållet kommer bestå av moment med fokus på utveckla olika rörelsekvaliteter. Lagspel, redskapsgymnastik, friidrott, racketsport, lekar samt olika pass med fokus på kondition/styrka/smidighet kommer att utgöra arbetsunderlaget.

 

Vi arbetar även med att utvärdera olika aktiviteter vi arbetat med samt hur man kan förebygga skador i samband med träning. 

Bedömning

Under perioden kommer ni att bli bedöma utefter:

Hur väl du anpassar dina rörelser till aktuell aktivitet och dess sammanhang.  

Hur väl du kan utvärdera de olika moment som du har genomfört, kopplat till hälsa och din fysiska förmåga. Samt hur man kan förebygga skador vid olika fysiska aktiviteter. 

 

 

Formativ bedömning sker fortlöpande genom:

- diskussion & reflektion i grupp.

- själv- samt kamratbedömning.

- samtal med ansvarig pedagog.

 

Summativ bedömning sker genom:

- ifylland av aktuell matris kopplad till de olika arbetsområdena.

Matrisen återfinns i visad kunskap.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.

Matriser i planeringen
Matrisen ska fyllas i av eleven och ansvarig lärare efter avslutat moment.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback