Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

NTA - Fast eller flytande

Marnässkolan, Ludvika · Senast uppdaterad: 25 maj 2018

I arbetsområdet fast eller flytande kommer du få lära dig olika metoder att undersöka fasta ämnen och flytande vätskor. Du kommer få utföra enkla experiment. Du får göra förutsägelser och jämföra med resultaten.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig att undersöka både fasta ämnen och vätskor.

Du ska du få träna på att göra förutsägelser.

Du kommer även att få träna på att dokumentera dina undersökningar.

Du kommer att träna på att jämföra dina egna och andras resultat.

 

Begrepp du kommer få lära dig: 

Lika, olika, fast, föremål, ämne, egenskaper, elasticitet, hårdhet, formbarhet, sprödhet, draghållfasthet, form, förutsägelse, magnetisk, viskositet, fluiditet, kub, cylinder. 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få göra förutsägelser om hur du tror att experimentets resultat kommer bli.
Du ska tillsammans med dina kamrater utföra experiment och prova din förutsägelse.
Du får redovisa ditt resultat och sammanfatta vad du har lärt dig muntligt och skriftligt.
Du får träna på att sammarbeta med dina kamrater.
Du dokumenterar och svarar på frågor i din bok "Fast eller flytande".

Vad som kommer att bedömas:

Se matris.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att utföra enkla experiment.
Genom att delta aktivt i samtal och diskussioner.
Genom att samarbeta med dina kamrater.
Dina dokumentationer kommer att ligga till grund för bedömning.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

 Temats övergripande syfte: Materia kan finnas i fast form eller flytande form, vätska. Varje form (fas eller tillstånd) har olika egenskaper. 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
NO - målen att nå i år 3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback