Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Matematik, Funktioner och Grafer

Killebäckskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 juni 2018

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet


Undervisningens innehåll: Vad?


Undervisningens innehåll: Hur?

Vi jobbar med följande begrepp:

x-axel, y-axel, Origo, Koordinater, Graf/Diagram, Rita grafer, Tabeller, Tolka grafer, Proportionalitet, Linjära samband, Funktion, Räta linjens ekvation.

Bedömning

Bedömning sker med begreppskontroll genom verktyget Socrative och GeoGebra med veckointervall. Samt ett problemlösningstest i slutet av avsnittet den 29/5 för 8A, 8B, 8D. Den 3/6 för 8C


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Matriser i planeringen
Grundmatris matematik 8-9
Grundmatris matematik 8-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback