Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Gamla - Matematik år 7 Algebra V. 18 - 23

Freinetskolan Hugin, Freinet · Senast uppdaterad: 11 december 2017

I detta område kommer du att träna på att utföra beräkningar med hjälp av algebra.

Syfte - Varför?

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleven ska bli förtrogen med grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur man kan använda dessa.

Centralt innehåll - Vad?

Efter att ha arbetat med området: Algebra skall du kunna: 

  • tolka och skriva bokstavsuttryck
  • förenkla och beräkna värdet av uttryck med och utan parenteser
  • behandla mönster och formler med hjälp av bokstavsuttryck
  • teckna och lösa olika typer av ekvationer
  • använda ekvationer för att lösa problem

Undervisning

Undervisningen kommer att ske utifrån genomgångar, individuellt och i grupp, gruppdiskussioner, skriftliga och muntliga redovisningar och eget räknande. Diagnos efter avslutat kapitel och därefter ett prov.
Bokens kapitel är uppdelat i tre delar: Grön del - grundläggande, Blå del - högre mål, Röd del - avancerad

Vecka 18
Uttryck med bokstäver (Blå del. sid. 211 - 213 eller Grön del sid. 231 - 233)

Vecka 19
Förenkla uttryck och värdet av uttryck (Blå del. sid. 214 - 218 eller Grön del sid. 234 - 235)
Röd kurs: Fördjupning i uttryck med bokstäver (sid. 239)

Vecka 20
Mönster och formler (Blå del. sid. 219 - 221 eller Grön del sid. 237)
Röd kurs:Fördjupning i mönster och formler (sid. 242 - 243)

Vecka 21
Ekvationer och mönster (Blå del. sid. 223 - 225 eller Grön del sid. 238)
Röd kurs: Fördjupning i problem med ekvationer (sid. 240 - 241)

Vecka 22
Ekvationer och mönster (Blå del. sid. 226 - 227)

Diagnos

Vecka 23
Repetition och test.

Länkar:

Teckna och beräkna uttryck

Uttryck med variabel

Vad är en ekvation?

Ekvationslösning

Teckna en ekvation

Hastighet, sträcka och tid

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas utifrån att: Du förstår och hittar lösningar på problem, du skriftligt och muntligt redovisar dina tankar och slutsatser, du praktiskt genomför olika aktiviteter inom arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris av Algebra
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback