Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

4 - 6

Frihetstiden, Gustavs dagar och riket som sprängdes!

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

I detta avsnitt läser vi om den spännande Frihetstiden. När religionen fick ge vika åt vetenskapen, där det kungliga enväldet sattes i parantes men också om teaterkungen Gustav III som återtog makten, blev mördad och hans son som i det förödande kriget mot Ryssland förlorade Finland. En svensk riksdel som var lika självklar som Norrland är för oss idag! Och när man skickade Gustav IV Adolf ur landet började en ny epok - historien om Bernadotte. Detta är berättelsen om när vårt rike sprängdes och Bernadotte blev kung!

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Nedan står vilket syfte denna kursen avser och vilket centrala innehåll vi skall behandla i detta avsnitt. De konkreta mål som ni kommer arbeta mot är:

*Att bygga ut er kunskap om olika tidsperioder, tidsbegrepp och gestalter så som Frihetstiden samt
Gustav III, Carl von Linné, Anders Celsius m.fl. 
* Den utökade handeln och Ostindiska Kompaniet
* Hur historiska personer så som Gustav III och Gustav IV Adolf framställts i historien.
* Jordbrukets omvandling, industrins uppkomst och hur vaccin, potatis och fred innebar en stark befolkningsutveckling.
* Utvecklingslinjen från Frihetstiden till kungligt envälde och den omvälvande regeringsformen från 1809 fram
till ståndsriksdagens avskaffande 1866.
* Emigrationen till USA och orsaker till och konsekvenser utav detta. 
* Träna på förståelse för historiska begrepp och ord så som: kronologi, epok, likheter och skillnader, konsekvenser och orsaker.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Ni kommer bedömas utifrån muntliga resonemang i klassen, reflektioner över filmer vi kommer se och diskutera, arbetet med frågorna till texthäftet samt skall ni dels lämna in en tidslinje över epoken (detaljerad instruktion kommer på Google Classroom) dels blir det ett avslutande litet prov på området. 

Bedömningen sker utifrån kunskapsmatrisen i historia som finns under kunskaper här på UNIKUM. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan


Undervisningen kommer ske på SO-timmarna vecka 40-43 samt 45-46. Arbetsmomentet består i huvudsak av:

* Lärarledda genomgångar, instruktioner och berättelser från denna tid.
* Film: Dels en sammanfattning av Stormaktstiden, ett antal kortare filmer från tiden 1719-1866 samt skall vi se film om "Ostindiska kompaniet" och "Gustav IV Adolf" presenterad av Herman Lindqvist.
* Läsa texthäftet (eller lyssna på Inläsningstjänst)  och göra tillhörande frågor på Google Classroom (frågorna ligger under klassuppgifter)
* Skapa en tidslinje som skall lämnas in till din lärare (instruktioner kommer)
* Avslutande prov på området. 

Frågorna skall vara klara fredag v 43. Prov och inlämning av tidslinje under v 46. 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback