Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1 - 9

PP i svenska för år 1 9 januari- 7 juni 2019

Freinetskolan Mimer , Freinet · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Öva på att läsa olika sorters böcker till exempel faktaböcker och kapitelböcker. Öva på att skriva texter på datorn och för hand gemensamt och enskilt.

Centralt innehåll

 

 • Öva på att läsa  lättlästa böcker och böcker med lite mer text.
 • Öva på att läsa så att antalet ord och fraser som läses utan ljudning ökar.
 • Öva på att läsa olika typer av texter till exempel faktatexter och berättelser.
 • Öva på att återberätta en kort, enkel text med hjälp av stödfrågor.
 • Kan lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Gemensamt prata om att det finns olika typer av texter till exempel sånger, bilderböcker och kapitelböcker.
 • Kan berätta i grupp och lyssna på andra.
 • Kan ge och ta emot enkla instruktioner.
 • Högläsning och samtal om olika typer av texter till exempel  faktatexter och kapitelböcker.
 • Kan redovisa arbeten muntligt inför sina klasskamrater.
 • Öva på att skriva olika sorters texter till exempel sagor, instruktioner,faktatexter och dikter på datorn.
 • Öva på att skriva meningar med stor bokstav, punkt och med mellanrum mellan orden.
 • Öva på att skriva korta texter för hand.
 • Öva på att skriva en enkel text på datorn med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • Öva på att forma bokstäver för hand.

 

 

 

 

Arbetssätt, arbetsformer

 

 • Öva på att läsa kortare böcker och böcker med mer text så att eleverna får ett bättre flyt när de läser.
 • Öva på att skriva korta, enkla bokrecensioner.
 • Läsa olika sorters texter till exempel faktatexter och kapitelböcker.
 • Gemensamt läsa till exempel faktatexter och kapitelböcker och prata eller skriva om innehållet i texterna.  Öva på att återberätta korta texter med hjälp av stödfrågor.
 • Skriva faktatexter, sagor, berättelser, instruktioner, serier och dikter på datorn.
 • Läsa upp sina texter inför sina klasskamrater.
 • Öva på att skriva korta berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • Skriva meningar och korta texter för hand i sina skrivböcker.
 • Öva på att forma bokstäver för hand i bokstavsböcker.
 • Öva på läsförståelse, prata eller skriva i din skrivbok om texter vi läst i klassen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Förmågan att lära, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Öva på att lära sig läsa lättlästa böcker och skriva enkla ord, meningar och korta berättelser på datorn.
 • Förmågan att berätta om vardagliga händelser och beskriva dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Förmågan att ge och ta emot muntliga instruktioner.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter