Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Tala-lyssna år 6

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Vi behöver kunna samtala med varandra i massor av olika situationer. Att kommunicera med varandra blir allt mer viktigt i vårt samhälle idag. Därför vill vi ha många tillfällen i undervisningen där vi lyssnar, tänker och talar med varandra.

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • kunna ge ett svar som kopplar på det som tidigare sagt för att hålla en röd tråd i ett samtal.
 • kunna lyssna aktivt på den som talar.
 • kunna föra ett samtal där alla deltagare får ta ungefär lika mycket utrymme.
 • kunna anpassa ditt språk till den situation du är i eller till den person du talar till.
 • förstå hur kroppspråk och röst påverkar ett samtal eller en muntlig framställning.
 • kunna göra en muntlig framställning inför både mindre och större grupper.
 • kunna framföra sin åsikt i samtal.
 • kunna planera och genomföra en muntlig argumentation.
 • kunna begära ordet och vänta på din tur när du deltar i möten t. ex. klassråd.
 • kunna återberätta händelser eller förklara något så att andra förstår vad du menar.
 • kunna ta emot muntliga instruktioner och följa dem.

Arbetssätt

 • Vi ska ha klassråd där vi tränar den demokratiska formen av ett samtal.
 • Vi ska ha boksamtal i par eller i grupper av olika storlekar.
 • Vi ska träna på muntlig framställning där vi redovisar, inspirerar eller berättar om kända ämnen.
 • Vi ska träna oss i argumentation.
 • Vi kommer samtala i många olika former, både lärarstyrt, i grupp eller i informella situationer (ex i matsalen, på rasten, vid bussen, i kapprummet.)

Bedömning

Du visar dina kunskaper...

 • när vi har samtal i klassrummet vid t. ex. klassråd.
 • när du lyssnar på lärarens undervisning eller på klasskamraters redovisningar.
 • när du tar del i undervisningen genom att svara på frågor eller genom att ställa egna frågor som leder undervisningen framåt.
 • när du redovisar muntligt inför en grupp.
 • när du samtalar om böcker vi läst själva eller om ämnen vi jobbar med.

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Måndag v. 17

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback