Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 5

Utomhusidrott ht-18

Ilsbo skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Eleven kommer att få prova på moment inom friidrott, orientering och fysisk träning. Att kunna hitta, att veta var man är i olika miljöer, är något som ger tryghhet och ökad självkänsla. Att vara i främmande miljö och kunna klara sig där är fantastisk och stärkande för individen.

Syfte

Undervisningen ska ge förutsättningar för eleven att utveckla sin förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Mål

Under denna period ska alla elever få möjlighet att träna på sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Eleven ska få möjlighet att bekanta sig med friidrott och utveckla sin förmåga att orientera i den närliggande natur -och utemiljön och kartors uppbyggnad. 

Arbetssätt

Genomgångar och samtal kring de olika momenten.

Praktiskt genomförande av olika aktiviteter, skolgårdsorientering och orientering i annan närmiljö.

Samtal kring elevernas iakttagelser och erfarenheter.

Bedömning

I samband med lektionen och kommande genomgångar.
Efter avslutat arbetsområde skall eleverna ha deltagit aktivt och provat på de olika förekommande momenten. Deras iställning och attityd bedöms likväl som deras teoretiska kunskaper gällande träningslära, regler och annan teori.
I bedömningen utgår jag från att vi jobbar mot ovanstående mål i läroplanen. Dessa skall uppfyllas mot slutet av årskurs 6 och betyget E.


Läroplanskopplingar

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Matriser i planeringen
Utomhusidrott ht-15
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter